Vooraf

Tip 1: Eerst goede informatie inwinnen. Dan pas kopen.

Onkruid, plantenziekten en ongedierte kennen ieder hun eigen aanpak. Soms is het lastig zelf te bepalen welk gereedschap of welk middel het beste effect gaat sorteren. Vraag daarom advies aan een specialist. Medewerkers bij een tuincentrum geven je altijd de beste raad.

 

 

 

 

Tip 2: Als je een gewasbeschermingsmiddel koopt, volg de gebruiksaanwijzing.

Als je een gewasbeschermingsmiddel koopt, volg de gebruiksaanwijzing. Voordat een bestrijdingsmiddel op de markt komt, wordt het uitgebreid getest en beoordeeld op zijn werking. Mogelijke (negatieve) bijeffecten voor mens, dier en milieu staan helder in de gebruiksaanwijzing omschreven. Die gebruiksaanwijzing is daarom van groot belang. De werking van het middel - en de veiligheid - zijn dan ook alleen gegarandeerd als de gebruiksaanwijzing strikt wordt nageleefd.