Achteraf

Tip 7: Maak alles goed schoon. 

Is een rug- of handspuit gebruikt voor het bestrijdingsmiddel? Spoel die daarna dan meerdere keren door. Dit geldt ook voor de slang en de spuitlans. Het spoelwater kan het beste op een kaal stuk grond wegstromen. Belangrijk: Gooi het spoelwater (of een restant van de spuitvloeistof) nooit weg in het toilet of het gootsteenputje. Dit leidt tot directe vervuiling van het oppervlaktewater.
 

 

 

 

Tip 8: Handen goed wassen. Belangrijk! 

Na gebruik van een bestrijdingsmiddel is het verstandig om je handen grondig te wassen met water en zeep. Zo weet je zeker dat er geen resten van het bestrijdingsmiddel of de spuitvloeistof op je handen blijven zitten. Het is ook verstandig om je kleding te wassen die je tijdens het gebruik aanhad.

 

 

 

 

Tip 9: Verwijder lege verpakkingen en houd de restvloeistoffen apart. 

Verpakkingen of resten van bestrijdingsmiddelen mogen nooit tussen het normale huisvuil worden weggegooid. De verpakkingen en resten van bestrijdingsmiddelen moeten worden ingeleverd bij verzamelpunten voor klein chemisch afval (KCA) in je gemeente. Alleen dan kunnen de materialen op de meest milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

 

 


 

Tip 10: Bewaar de middelen op de juiste manier. 

Bewaar een bestrijdingsmiddel altijd gesloten in de originele verpakking op een koele, maar wel vorstvrije plek. Berg de middelen zo op, dat kinderen en huisdieren er absoluut niet bij kunnen. Bewaar het ook nooit in de buurt van levens- of voedingsmiddelen.