Over bestrijdingsmiddelen

Via deze website geven wij u zoveel mogelijk informatie over bestrijding volgens het boekje. Heeft u de gewenste informatie niet kunnen vinden, dan kunt u hier een reeks veelgestelde vragen bekijken. 

Waarom worden er bestrijdingsmiddelen in tuincentra verkocht?

De bestrijdingsmiddelen die een tuincentrum verkoopt zijn gericht op het onderhouden van de tuin en/of het beschermen van de menselijke omgeving tegen de ongewenste effecten van ongedierte. Het zorgen voor planten door ze tegen schimmels en vreterij te beschermen is daarbij een belangrijk onderdeel.

Waarom stoppen de tuincentra niet met de verkoop van deze middelen?

Bestrijdingsmiddelen voorzien in een behoefte. De consument wil graag een mooie tuin en een verzorgde aanblik van zijn pad en terras. Ook wil de consument groene aanslag, vliegen, muizen en mieren kunnen bestrijden. Het aanbieden van deze producten past dus geheel binnen de visie van het tuincentrum om de consument te helpen bij plantverzorging en onderhoud van de directe leefomgeving. Als het tuincentrum zou stoppen met het aanbieden van deze toegelaten producten dan ontstaat er wildgroei en een sterke handelsstroom vanuit het buitenland. Daarbij komen er dan allerlei middelen op de markt die niet voor gebruik in ons specifieke waterige milieu zijn getest en toegelaten. Dat lijkt ons niet de bedoeling, vandaar dat wij een goed gereguleerd nationaal beoordeeld aanbod nastreven. 

Bestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het milieu, ze moeten allemaal verboden worden?

Alle bestrijdingsmiddelen moeten worden onderzocht op de eventuele schadelijke effecten voor mens, dier en milieu. Alleen als middelen geen onaanvaardbare risico’s opleveren dan worden ze toegelaten tot de markt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een middel wordt gebruikt volgens de voorschriften. Alleen dan werkt het zoals het bedoeld is en alleen dan zijn er geen onaanvaardbare milieueffecten.

Van gif wat je in de tuin spuit gaan de bijen dood?

Bij een juist gebruik volgens de voorschriften zijn er geen onaanvaardbare risico’s voor bijen en andere nuttige insecten. Het is dus wel van belang dat u de verpakking goed leest en de aanwijzingen op de verpakking opvolgt.

Fabrikanten zijn alleen maar uit op winst en nemen het daarom niet zo nou met de regeltjes.

Het zijn de fabrikanten die grote investeringen moeten doen om ervoor te zorgen dat ze kunnen bewijzen dan het middel veilig is voor het beoogde gebruik. De studies die hiervoor worden gedaan moeten voldoen aan allerlei internationale voorwaarden. Deze studies worden uitgevoerd door erkende onderzoeksinstellingen. Het is niet aannemelijk dat hiermee gerommeld wordt. Bovendien is er altijd nog onze overheid die moet beoordelen of de studies op een juiste manier uitgevoerd zijn.

Waarom luistert u als tuincentrum niet naar de milieubeweging?

Als tuincentrum kiezen wij geen partij. Wij hebben geen wetenschappers in dienst die de rapporten van fabrikanten en de rapporten van milieubewegingen op waarde kunnen beoordelen. Wij vertrouwen daarom op de overheid die, als onafhankelijke partij en wetgever, de toelating van middelen tot de markt regelt. Hiervoor is een zelfstandig bestuursorgaan genaamd College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) verantwoordelijk. Daar zitten wetenschappers en beoordelaars die wel deskundig zijn. Als een middel is toegelaten dan zien wij daarin de erkenning dat het veilig en verantwoord in kan worden gezet voor het gebruik zoals omschreven op de verpakking.

U bent als tuincentrum net zo slecht als de fabrikanten die ons milieu verpesten

Als tuincentrum dragen we graag bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO. Wij vinden het daarbij belangrijk om de consument zo goed mogelijk voor te lichten over een juist gebruik van de bestrijdingsmiddelen. Daarom ondersteunen wij de campagne ‘Bestrijding volgens het boekje’. Het lijkt ons een goed teken als de milieubeweging haar slagkracht ook in zou zetten om deze campagne uit te dragen om zo te komen tot een nog hogere naleving van de gebruiksvoorschriften van bestrijdingsmiddelen. Wij dagen u als milieubeweging dan ook uit om op een positieve manier de campagne breed te ondersteunen.